Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της επιχειρήσης είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του zaxarikaialati.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.

Το zaxarikaialati.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το zaxarikaialati.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την επιχείρηση, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Το zaxarikaialati.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αφορούν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο καταστημά μας. Το κατάστημα Ζάχαρη & Αλάτι (καθώς και το eshop  zaxarikaialati.gr) επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος zaxarikaialati.gr είναι οι ίδιες με το φυσικό κάταστημα Ζάχαρη & Αλάτι, που εντοπίζεται στην Ερμούπολη της Σύρου, στη διεύθυνση: Σταματίου Πρωίου 15.

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης είναι 027171913.

ΑΛΛΑΓΕΣ Η΄ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αλλαγές ή προσθήκες σε καταχωρημένες παραγγελίες πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2281076585 και 6980476892.

ΔΙΑΦΟΡΑ

  1. Διαθεσιμότητα Προϊόντων: όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του zaxarikaialati.gr είναι διαθέσιμα. Εάν κάποια προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα θα υπάρχει είτε ειδική ένδειξη κατά την επιλογή στο eshop του zaxarikaialati.gr είτε θα ενημερωθείτε άμεσα τηλεφωνικώς είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα έχετε δυνατότητα τροποποίησης της παραγγελίας σας.
  2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος:Το zaxarikaialati.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. 
  3. Ισχύον Δίκαιο:Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του zaxarikaialati.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
  4. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  5. Τιμολόγια:Σε επαγγελματίες του ιδίου χώρου δεν πωλούνται προϊόντα.
  6. Επιστροφές χρημάτων δεν πραγματοποιούνται.